Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu “Gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmakla” yetkilendirilmiş olup Kurum 21/08/2013 tarihli resmi gazetede İnternet Alan Adları Tebliği ve İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğini yayımlamıştır.Öte yandan BTK “TRABİS’i kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamak” ile görevlendirilmiş olup TRABİS’in teknik altyapısı TÜBİTAK-ULAKBİM ile birlikte hazır hale getirilmiştir.Mevcut durumda ODTÜ nic.tr yönetimi ile devir hususunda hukuki süreç devam ettiğinden TRABİS henüz faaliyete geçememiştir.

 

İletişim