Yeni Alan Adları (new GLDs) Hakkında Bilgiler için ...

İnternet Alan Adları Tebliği

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

 

 

TRABİS

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 35 inci maddesi gereğince

internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esaslar

Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir.

Bu kapsamda hazırlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği 7 Kasım 2010 tarihinde yayımlanmıştır.

BTK bu Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca

TRABİS'i kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS'in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamakla

görevlendirilmiştir.

".tr" ağ bilgi sistemi (TRABİS);

".tr" uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistem

olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede TRABİS kurulum çalışmaları devam etmektedir.

İletişim