Kayıt Kuruluşları

Kayıt kuruluşu (KK); Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden taraf olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre KK’lar alan adı tahsisi, başvuru, yenileme ve iptal işlemlerinin yürütüldüğü, alan adı sahibi ile birebir irtibatta olan tarafı ifade etmektedir. Söz konusu yönetmelik sonucu ortaya çıkan yaklaşımla, alan adı tahsis işlemlerinin kolaylaştırılması, ilk gelen ilk alır kuralının uygulanması, KK’ların sayısının artırılması ve daha rekabetçi bir pazarın oluşturulması hedeflenmektedir. KK olma koşulları, uyulması gereken kurallar ve diğer hususlar Kurum tarafından yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

Bu kapsamda Kurumumuz, küresel internet toplumunun ihtiyaçlarının dikkate alınması amacıyla bir araştırma yapmakta, mevcut ve potansiyel ”.tr” kayıt kuruluşlarını görüşlerini paylaşmaya davet etmektedir.

Yakın bir zamanda buradan yayımlanacak olan anketi doldurabilirsiniz.

 

İletişim