Mevzuat

Elektronik Haberleşme Kanunu

İnternet Alan Adları Yönetmeliği

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının İşletilmesine ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Tebliğ  (Henüz Yayımlanmamıştır)

İletişim