_______________________________________

Yeni jÜSA Programı Hakkında Genel Bilgi

1.1 Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adı (jÜSA) programı nedir?

Yeni jÜSA programı, alan adları sistemine yeni jÜSA’ların (ASCII[1] VE IDN[2] dâhil) girişini mümkün kılan programın adıdır.

1.2 Neden yeni jÜSA’lar kullanıma açılıyor?

Yeni jÜSA programı ile ICANN güvenli ve istikrarlı bir interneti mümkün kılacak şekilde alan adı pazarında rekabeti arttırmayı amaçlamaktadır. Yeni jÜSA’lar mevcut jÜSA’ların yönetiminden sorumlu veri tabanı işletmecileri (registry) arasında rekabeti geliştirerek son kullanıcı tercihlerini arttırmayı hedeflemektedir. Yakın bir zamanda dünyanın her yerindeki girişimciler, iş çevreleri, hükümetler ve topluluklar kendi seçtikleri bir jÜSA’yı yönetmek için başvuru yapıyor olabilecektir.

1.3 Yeni jÜSA’ların kullanıma açılması interneti nasıl etkileyecek?

Kök (root) içinde jÜSA’ların sayısının artmasının internetin çalışma şeklini değiştirmesi beklenmemektedir. Ancak, yeni uygulamanın örneğin son kullanıcıların internet üzerinden bilgi bulma ve şirketlerin iş planları ve çevrim içi varlıklarını yapılandırma yollarını değiştirme potansiyeli bulunmaktadır.

1.4 Kaç adet yeni jÜSA’nın kullanıma açılması beklenmektedir?

Kaç adet başvurunun yapılacağı ya da bu başvurulardan kaç tanesinin değerlendirme kıstaslarını geçeceğini tam olarak bilmek mümkün değildir. Sayılarla ilgili çok farklı rakamları ihtiva eden pazar tahminleri bulunmaktadır.

1.5 Yıllık olarak kaç tane yeni JÜSA’nın kullanıma açılabileceği ile ilgili bir sınırlama var mıdır? 

Yıllık olarak en fazla 1000 yeni jÜSA köke alınacaktır.

1.6 Yeni JÜSA’larda Latince dışındaki Alfabe ve karakterlerden oluşan isimlerin kullanımı mümkün olacak mı?   

ICANN hâlihazırda Ülke Kodlu Alan Adları (ükÜSA) için Latince dışındaki alfabe ve karakterlerden oluşan isimleri kabul etmektedir. Yeni dönemde bu uygulama yeni jÜSA’lar için de mümkün olacaktır. Arap, Çin, Rus ve diğer alfabelerden oluşan isimler yeni jÜSA olarak kabul edilecektir. Ayrıca Türk alfabesinde yer alan ve ayırıcı işaret (diacritical mark) olarak adlandırılan ç,ğ,ş ö,ü harflerinden oluşan Türkçe karakterli alan adları da alınabilecektir.

1.7 Yeni bir jÜSA tahsisi için başvuruda bulunmak bir alan adı almak ile aynı anlama mı gelir?

Hayır, bu iki işlem tamamen farklı şeylerdir. Hâlihazırda dünyanın herhangi bir yerindeki şirketler, bireyler, topluluklar vb. ikinci seviye alan adlarını ve bazen de üçüncü seviye alan adlarını tahsis ettirebilmektedir (örneğin www.maps.google.com, “com” birinci seviye alan adı, “google” ikinci seviye alan adı ve “maps” üçüncü seviye alan adıdır). İkinci ve üçüncü seviye alan adlarının tahsisi hali hazırdaki durumdur. Bu nevi alan adlarının (ikinci ve üçüncü seviye) alınabilmesi sadece akredite bir kayıt kuruluşuna (registrar), alan adını alacak kişi için belirlenen hüküm ve şartlara uygunluğa ve tahsis/yenileme ücretlerini ödemeye bağlıdır. Yeni jÜSA’lar için yani birinci seviye alan adları için belirlenen süreç ise çok daha karmaşık bir süreci ihtiva eder. Bir jÜSA için başvuru yapan aday aslında internet alan adı sistemini destekleyen bir veri tabanı işletmeciliği kurmaya ve işletmeye taliptir. Böyle bir talep internet altyapısının bir kısmını işleten yeni bir jÜSA işletmecisi olarak çok ciddi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir.     

1.8 Bu yeni bir jÜSA işletmecisi olmak için tek fırsat mı?

Hayır. ICANN bu başvuru döneminden sonra da yeni başvurular almayı planlamaktadır. Kesin tarihler ilk dönem kapandıktan sonra netleşecektir. ICANN ilk dönem için aday başvuru dönemi kapandıktan sonra (Aday başvuru dönemi 12 Nisan 2012 tarihinde kapanacaktır) bir yıl içinde ikinci başvuru dönemini açmayı hedeflemektedir.

 

1.9 Yeni jÜSA başvurularını görebilir miyim? 

Aday başvuru dönemi kapandıktan yaklaşık iki hafta sonra, alınan tüm başvuruların kamuyla paylaşılacak kısımları internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu bilgiler içinde başvurulan ad, aday isimleri, adaylık tipi, önerilen jÜSA’nın misyonu-amacı ve diğer bilgiler yer alacaktır.

1.10 Yeni jÜSA için bir alan adı fikrim var. Bu fikrimi başvuru dönemi açılmadan önce ICANN’e rezerve ettirebilir miyim?

Hayır. ICANN yeni jÜSA’lar için ön-kayıt ya da rezervasyon kabul etmiyecektir.

1.11 İkinci seviye bir alan adı için ön-kayıt yaptırabilir miyim?

Yeni jÜSA başvurularında başka birisi size ait bir isimden oluşan alan adını kayıt ettirmek isteyebilir. Ancak şu an için hangi jÜSA’ların yeni dönemde mevcut olacağını kimse tahmin edemez. Ayrıca yeni jÜSA işletmecisi ikinci seviye alan adlarını satmamayı da tercih edebilir.

1.12 Ticari marka ismimi bir jÜSA olarak rezerve ettirebilir miyim?

Hayır. ICANN ticari markalara dayanan alan isimleri için ön-kayıt almamakta ya da bu isimleri rezerve ettirmemektedir. Ancak jÜSA İşletmecileri (registry) ticari markaların korunması için ilk başvuru (sunrise period) veya Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) iddiaları hizmeti vermekle yükümlü tutulacaktır. İlk başvuru dönemi ticari marka sahiplerine yeni jÜSA içinde kayıt yaptırabilmek için öncelik vermektedir. FMH iddiaları hizmeti ise, mevcut ticari marka haklarıyla ilgili olarak potansiyel alan adı sahibine ve kayıt edilmiş ilgili isimlerle alakalı olarak da hak sahiplerine bilgilendirme sunacaktır. Kayıt kuruluşları ilgili başvuru dönemi sonuçlandıktan sonra da ticari marka iddiaları hizmetini sunmayı sürdürebileceklerdir.

1.13 Ticari marka sahipleri yeni jÜSA sürecinde nasıl korunacak?

Öncelikle, hak sahipleri önerilen bir jÜSA’nın yasal haklarını ihlal edebileceği iddiasıyla şikâyette bulunabilir. Şikâyet kabul edilirse başvurusu yapılan jÜSA ICANN tarafından kabul edilmez. İkici olarak yeni jÜSA adaylarının ikinci seviye kayıtlar için ”Başvuru Rehberi”nde ( Başvuru Rehberi http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm adresinden temin edilebilir) yer alan asgari standartları karşılamaya yönelik hak koruma mekanizmalarını açık bir şekilde izah etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca bütün yeni jÜSA’ların ikinci seviye kayıtlar için ICANN’in Birleşik Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikasını (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) kabul etmeleri gerekmektedir.   ICANN ayrıca Ticari Marka Veri Odası (Clearing House), Birleşik Hızlı Askı Sistemi (Uniform Rapid Suspension System, URS) ve Yetkilendirme Sonrası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü (Post Delegation Dispute Resolution Procedure, PDDRP) gibi yeni mekanizmaları da sürece dâhil edecektir.  

Ayrıca Ticari Marka Veri Odası, ticari marka bilgisinin saklanması ve doğrulanması için merkezi bir mevkii olacaktır. Bu veri çeşitli kayıt kuruluşlarındaki ilgili isimlerin korunmasını mümkün kılan FMH iddiaları ve ilk başvuru süreçlerini desteklemek için veri sağlayacaktır. URS ise UDRP’ye bir tamamlayıcı olarak ilave edilerek açık ve net olan ihlallerin çözümünde daha hızlı ve daha ucuz bir süreç sağlayacaktır.

1.14 Herhangi birisi kendisine ait olmayan bir marka ismi ya da ticari marka için başvurursa, marka ya da ticari marka sahibi ICANN tarafından haberdar edilecek mi?

Hâlihazırda ICANN bir bilgilendirme sistemi uygulamayı düşünmemektedir. Bununla birlikte ICANN resmi şikâyet mekanizmalarının neler olduğu ve süreleriyle ilgili bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca başvuru dönemi kapandıktan sonra ICANN bütün adayları internet sayfasında yayımlayacak ve şikâyet mekanizmaları ve süreleriyle ilgili güncellenmiş bilgileri paylaşacaktır. 

1.15 Başvuru süreci ülke kodlu üst seviye alan adlarını (ükÜSA) kapsamakta mıdır?

Hayır. Yeni jÜSA başvuru döneminin “.tr” gibi Ülkemize ait olan ükÜSA’larla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.  

1.16 Yeni jÜSA’larla ilgili daha detaylı bilgileri nereden bulabilirim?

ICANN’in http://newgtlds.icann.org/ internet sitesinden yeni jÜSA’larla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

1.17 yeni jÜSA başvurularıyla ilgili bilgilere erişilebilecek bir internet sayfası olacak mı?

Evet. Başvuru döneminin kapanmasından sonra (Başvuru dönemi 12 Nisan 2012 tarihinde kapanacak) ICANN başvuruların kamuyla açık kısımlarını kendi internet sitesinden yayımlayacaktır.

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2.1 Yeni jÜSA için kim başvurabilir?

Dünyanın herhangi bir yerindeki seçilebilirlik şartlarını karşılayan herhangi bir kamusal veya özel organizasyon yeni bir jÜSA işletmesi kurmak ve işletmek için başvurabilir. Başvuru sahiplerinin bir jÜSA işletmecisi olmak için gerekli teknik, mali ve operasyonel kapasiteyi haiz olması ve ilave bazı gereksinimlere uyması gerekmektedir.     

2.2 Yeni bir jÜSA için nasıl başvuru yapabilirim?

Başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiyi Başvuru Rehberinden öğrenebilirsiniz. 

Yeni jÜSA sürecinde dikkat edilmesi gereken husus bir jÜSA için başvuru yapmanın bir alan adı satın almakla aynı şey olmadığıdır. Yeni jÜSA için başvurmak internetin alan adı sistemini destekleyen bir veri tabanı işletmecisi kurmak ve işletmek anlamına gelmektedir. Böyle bir iş yeni jÜSA işletmecisinin internet altyapısının görülebilir bir kısmını işletmesini gerektirirken çok ciddi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir.  

Başvuru süreci 12 Ocak 2012 tarihinde açılacak ve 12 Nisan 2012 tarihinde kapanacaktır.

Yeni bir jÜSA için başvuru yapan adayın ICANN’e 185.000 ABD doları ödemesi gerekmektedir. Adaylara özgü spesifik değerlendirme kıstasları için ilave ücretler uygulanabilir. Ödeme yöntemleri, geri ödemeler ve ücretlerle ilgili diğer bilgiler için Başvuru Rehberine bakınız.

Başvuru süreci açıldığında adayların Çevrimiçi Başvuru Sistemi olarak adlandırılan (TAS – TLD Application System) sistemine kayıt olmaları ve başvuru süreçlerini bu sistem üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

2.3 Birden fazla jÜSA için başvuru yapabilir miyim?

Evet. Her bir JÜSA ismi için ayrı ayrı başvuru yapmak gerekmektedir.

2.4 Her türlü jÜSA ismi için hiçbir kısıtlama olmaksızın başvurabilir miyim?

ICANN başvurusu yapılacak tüm jÜSA’lar için bir takım teknik kurallar belirlemiştir. Örneğin; tamamen rakamlardan oluşan bir jÜSA dizini başvurusu kabul edilmeyecektir. Ayrıca genel kullanıma kapalı rezerve edilmiş jÜSA isimleri bulunmaktadır. Ayrıca herhangi bir aday Uluslararasılaştırılmış Alan Adları (UAA - Internationalized Domain Names –IDN) olarak adlandırılan Arapça, Rusça ve Çince gibi Latince olmayan alfabelerdeki karakterlerden oluşan bir alan için başvuru yaparsa ilave teknik şartları karşılaması gerekmektedir. Coğrafi isimler için başvuru yapacak adayların da yine ilave bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar Başvuru Rehberinin 2.2.1 bölümünde açıklanmıştır. 

2.5 Bir jÜSA ismini rezerve edip daha sonra kullanıp kullanmamaya karar verebilir miyim?

ICANN bütün jÜSA’ların faal olmasını beklemektedir. ICANN’in üst seviye alan adlarını açmasının bir nedeni de pazardaki rekabet ve yenilik fırsatlarını arttırmaktır. Başvuru süreci, başvuru sahibinin önerilen jÜSA’nın ayrıntılı bir başlama ve çalışma planını sunmasını gerekli kılmaktadır. ICANN ile bir veri tabanı işletmeciliği anlaşması imzalandıktan sonra bir yıl içinde yeni jÜSA’ların faaliyete geçmesi beklenmektedir.

2.6 Ticari marka sahipleri için bir İlk Başvuru Dönemi (Sunrise Period) olacak mı? 

Hayır. Ticari marka sahipleri de genel başvuru döneminde başvurularını yapabilirler.

2.7 Başvuru dönemi 3 ay açık kalacak. Bu dönemde ne yapılacak?

Bu dönemde başvuru sahipleri TAS vasıtasıyla bazı soruları cevaplayacak ve destek dokümanlarını gönderecektir. TAS sadece başvuru dönemi süresince (12 Ocak – 12 Nisan 2012) açık kalacaktır.  

2.8 Değerlendirme süreci ne kadar sürecek?  

Başvuru dönemi 3 ay sürecek olup 12 Nisan 2012 tarihinde sona erecektir. Başvuru dönemi kapandıktan sonra bir başvurunun ne kadarlık bir süre içinde neticeleneceği başvuru sahibinin süreç içinde göstereceği performans ve bazı dışsal etmenlere bağlı olacaktır. Bir adayın süreç içinde geçmesi gereken pek çok aşama bulunmaktadır. Bunlar; İdari Kontrol, İlk Değerlendirme, Genişletilmiş Değerlendirme, İsim Rekabeti, Uyuşmazlık Çözümü ve Yetkilendirme Öncesi Kontrol olarak snıflandırılmaktadır.

 

Bir başvuru sahibi için gerçekleşebilecek en iyi senaryoya göre; hiçbir İtiraz ya da İsim Rekabeti durumunun söz konusu olmadığı bir başvuru İdari Kontrol için 2 ay, İlk Değerlendirme için 5 ay ve Yetkilendirme Öncesi Kontrol için 2 ay olmak üzere 9 ayda tamamlanabilecektir

Diğer taraftan bir başvurunun İlk Değerlendirmeyi geçemeyip Genişletilmiş Değerlendirme opsiyonunu seçtiği ve Uyuşmazlık Çözümü ve/veya İsim Rekabetinin mevzubahis olduğu durumlarda sürecin tamamlanması 20 aya kadar sürebilecektir. Değerlendirme süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Rehberinin 1.1.3 kısmından temin edilebilir.

2.9 jÜSA başvuruları nasıl değerlendirilecek?

Bağımsız üçüncü taraf uzman hakemler Başvuru Rehberinde belirlenen kıstas ve şartlara göre başvuruları değerlendirecektir.

2.10 Aynı jÜSA ismi için birden fazla başvuru olursa ne olacak?

İnternet alan adları sisteminde iki ya da daha fazla aynı ya da benzer jÜSA’nın mevcut olması uygulanabilir bir seçenek değildir. Her bir alan adı tek olmalıdır. Bu yüzden aynı alan adı için bir ya da daha fazla başvuru var ise “İsim Rekabeti” (String Contention) süreçleri devreye girecektir. Aynı süreçler iki ya da daha fazla başvurusu yapılan jÜSA isminin kafa karıştıracak şekilde benzer olması durumunda da mevzu bahis olacaktır. Başvuru sahipleri karşılıklı anlaşarak ta İsim Rekabeti süreçlerine gerek kalmaksızın aralarındaki çekişmeyi sonuçlandırabilirler. Başvuru Rehberi İsim Rekabeti süreçleriyle ilgili ayrıntılı bir bölüme sahiptir.

2.11 Eğer iki tane benzer ya da birbiriyle ilgili jÜSA için başvuru yapmak istersem, örneğin “.birşey” ve “.herhangibirşey” gibi, bir tane mi yoksa iki tane mi başvuru yapmış olurum? Ve eğer iki ayrı başvuru yapmış sayılırsam, her bir başvuru için 185.000 ABD Doları ödemem mi gerekir?

İki ayrı başvuru yapmış sayılırsınız. (Başvuru sahipleri başvuru sürecinin; birbirlerine “karışıklık yaratacak derecede benzeyen” adların her ikisinin de yetkilendirilmesine izin vermeyecek şekilde tasarlandığını dikkate almalıdır- ayrıntılı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi’ne bakınız.) Eğer her iki başvuru da onaylandıysa, başvuru sonucunda ortaya iki ayrı jÜSA çıkacaktır. Her bir başvuru tekil olarak ele alınacak ve birden çok başvuru yapılması durumunda başvuru ücretlerinde bir indirim yapılmayacaktır.

2.12 Yeni bir jÜSA numara ya da tire işaretini içeriyor olabilir mi?

Hayır. Yeni bir jÜSA için kullanılan ASCII etiketi sadece harflerden (a-z) oluşabilir.

2.13 Yeni bir jÜSA iki tane harften oluşuyor olabilir mi?

Hayır. Başvuruda bulunulan ASCII formatındaki jÜSA’lar üç ya da daha fazla sayıda ve birbirinden farklı karakterden oluşmalıdır. Mevcut durumda kullanımda olan veya gelecekte kullanılabilecek olan ve ISO 3166-1 standardı temel alınarak belirlenen ülke kodu uzantılı ÜSA’lar ile bir karışıklığa meydan vermemek için 2 karakterli ASCII dizilerine izin verilmemektedir.

2.14 Yeni jÜSA Programı kapsamında bir ülke adı için başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Yeni jÜSA Programı kapsamında olmadıkları için ülke ya da bölge ismi olan isimler için başvurular onaylanmayacaktır.

2.15 Yeni bir jÜSA başvurusu onaylandıktan sonraki süreç nedir?

Bir başvuru; Başvuru Rehberinde belirtilen kriterleri karşılıyor sayıldıktan sonra ve itiraz süreçleri ve son onay da dâhil olmak üzere tüm değerlendirme ve seçim süreçlerini geçtikten sonra, başvuru sahibinin ICANN ile bir sözleşme yapması ve yeni jÜSA kök bölgede (root zone) yetkilendirilmeden önce teknik ön-yetkilendirme testlerini geçmesi gerekmektedir. Yetkilendirme süreçleri için Başvuru Kavuzunun 5. Bölümüne bakınız.

 

2.16 Değerlendirme panelleri nedir?

Değerlendirme süreci; yapılan çağrı sonucunda ICANN tarafından seçilen çeşitli heyetlerin/panellerin uzmanlığına güvenilerek yapılacaktır. Bu panellerin üyelerinin; Başvuru Rehberinde yer alan “Çıkarların Çatışması” ve “Davranış Kuralları” ilkelerine uyması gerekmektedir. Başlıca değerlendirme panelleri şunlardır;

İsimlerin Benzerliği Paneli: Bu panel önerilen bir jÜSA dizisinin, bir rezerve isim ile halihazırda kullanımda olan bir jÜSA ile, talep edilen bir IDN ülke kodu uzantılı ÜSA ile veya mevcut başvuru döneminde başvuruda bulunulan yeni bir jÜSA ile olan benzerliğinden dolayı, son kullanıcı tarafında bir kafa karışıklığına neden olup olamayacağını değerlendirir. Bu değerlendirme, İlk Değerlendirme aşamasındaki Dizi Benzerliği incelemesi esnasında yapılır. Panel başvuru sahipleri tarafından sunulan IDN tablolarını da inceleyebilir.

DNS İstikrar Paneli: Bu panel başvuruda bulunan simleri, bu isimlerin DNS’in istikrarını veya güvenliğini kötü yönde etkileyip etkileyemeyeceğine karar vermek için inceler. Bu inceleme İlk Değerlendirme aşamasındaki İsimlerin İstikrar İncelemesi esnasında gerçekleştirilir.

Coğrafi İsimler Paneli: Bu panel, Başvuru Rehberinde belirtilen şekilde her bir başvuruyu, başvuruda bulunulan jÜSA’nın bir coğrafi ad olup olmadığına karar vermek için inceler. İsmin bir coğrafi ad olması ve devlet desteği gerektirmesi durumunda panel, başvuruda sunulan dokümanların ilgili devlet ya da kamu otoritesinden alınıp alınmadığını ve bu belgelerin gerçek olup olmadığını inceler ve onaylar.

Teknik Değerlendirme Paneli: Bu panel, başvuru sahibinin bir veritabanı işletmecisi olarak başvuruda önerildiği şekilde yeni jÜSA’yı teknik ve operasyonel açıdan işletebilme kapasitesini belirlemek için, önerilen kayıt kurumu faaliyetlerini ve her bir başvurunun teknik bileşenlerini Başvuru Kılavuzunda belirtilen kriterlere uygunluk açısından inceler. Bu inceleme, İlk Değerlendirme aşamasındaki Teknik/Operasyonel İnceleme esnasında gerçekleştirilir ve ayrıca Genişletilmiş Değerlendirme esnasında gerekli görülürse veya başvuru sahibi tarafından istenirse de yapılabilir.

Mali Değerlendirme Paneli: Bu panel, başvuru sahibinin bir jÜSA kayıt kurumu işini mali olarak sürdürebilme kapasitesine sahip olup olmadığını belirlemek için, her bir başvuruyu, Başvuru Rehberinde belirtilen finansal ve organizasyonel kriterler ile işle ilgili kriterlere uygunluk açısından inceler. Bu inceleme, İlk Değerlendirme aşamasındaki Mali İnceleme esnasında gerçekleştirilir ve ayrıca Genişletilmiş Değerlendirme esnasında gerekli görülürse veya başvuru sahibi tarafından istenirse de yapılabilir.

Kayıt Kurumu Hizmetleri Paneli: Bu panel, herhangi bir kayıt kurumu hizmetinin güvenlik veya istikrar açısından anlamlı bir zararlı etki yapma potansiyeline sahip olup olmadığını belirlemek için, başvuruda önerilen kayıt kurumu hizmetlerini inceler. Bu inceleme, uygulanabilir olduğu durumlarda, Genişletilmiş Değerlendirme esnasında gerçekleştirilir.

2.17 Beklenenden daha fazla sayıda başvuru alınırsa ne olacak?

Eğer başvuru sayısı beklenenden fazla olursa, başvurular gruplar halinde ele alınacak. İlk grup 500 başvuru ile sınırlandırılacak ve daha sonraki gruplar ise; Genişletilmiş Değerlendirme aşamasının, İsim Rekabetinin ve önceki gruplara ilişkin olan diğer süreçlerin yönetimi nedeniyle 400 başvuru ile sınırlandırılacaktır.

2.18 Başvuruda bulunduğum jÜSA’nın köke (root) kabul edilmesi için ne kadar süre beklemem gerekecek?

Hangi grupta olduğunuza bağlı olarak, Başvuru Rehberinin 1.1.3. bölümünde belirtilen süreç izlenecektir.

2.19 Eğer “.herhangibirşey” için başvuruda bulunursam, bu terimin başka dillerdeki tercümesi olan terimler de yeni jÜSA olarak korunacak mı?

Hayır. Her jÜSA dizisi için ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir. “.herhangibirşey” için bir başvuru olacaktır, “.herhangibirşey”in örneğin Arapça’sı için başka bir başvuru yapılması gerekecektir.

2.20 Eğer kayıt kurumu faaliyetlerini yürütmek için dış kaynak kullanmayı planlıyorsam, Teknik ve Operasyonel yeterlilik bölümündeki 24. sorudan 44. soruya kadar olan soruları yanıtlamam gerekir mi?

Evet. Kayıt Kurumu Sözleşmesinin gerekliliklerini karşılama yükümlülüğü başvuru sahibindedir. Değerlendirmeler, başvuru sahibinin anlaşma yapabileceği üçüncü taraf olan hizmet sağlayıcıların değil, bizzat başvuru sahibinin teknik ve operasyonel planları dikkate alınarak yapılacaktır. Başvuru sahipleri, başvurularının tam ve doğru olmasından sorumludurlar. Tam bir başvuru için tüm sorular cevaplanmalıdır. Kayıt kurumu faaliyetlerinin bir kısmını dış kaynak yolu ile yürütmeyi seçen başvuru sahipleri de tüm teknik ayrıntıları sunmak zorundadır.

2.21 Teknik ve Operasyonel yeterlilik bölümündeki 24. sorudan 44. soruya kadar olan soruları ayrıntılı olarak yanıtlamak yerine, sadece dış kaynak kullanımı için anlaşma yapmayı planladığım üçüncü taraf olan kayıt kurumu hizmeti sağlayıcısının adını versem olmaz mı?

Hayır, tüm soruların yanıtlanması gerekmektedir. ICANN başvuru sahibinin teknik ve operasyonel planlarını inceleyecektir. Her bir başvuru tekil olduğu için, ICANN başvuru sahiplerini, önerilen iş modelini desteklemek için gerekli olacak teknik ve operasyonel hususları belirlemek ve soruları uygun bir şekilde yanıtlamak için tercih edilen herhangi bir hizmet sağlayıcı ile çalışmaları konusunda teşvik etmektedir.

2.22 Kayıt Kurumu Sözleşmesinde geçen ICANN’in Kayıt Kurumu Geçişi Süreci (Registry Transition Process) konusunda bilgiyi nerede bulabilirim?

jÜSA Kayıt Kurumu Geçiş Süreçleri hakkında Yeni jÜSA Programına ilişkin açıklayıcı bilgi ICANN’in internet sayfasındaki şu adreste bulunabilir: http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/registry-transition-processes-clean-30may11-en.pdf

2.23 Başvurumda referans, cevap veya başvuru eki olarak çevrimiçi bilgilere köprü (link) verebilir miyim?

Hayır. ICANN, eğer ilgili soruda özellikle istenmemişse, cevapların bir bölümü olarak çevrimiçi bilgilere verilen köprüleri kabul etmeyecektir. Başvuruda tüm içerik bulunmalıdır. Değerlendirme panelleri, başvuru sahibinin cevabı olarak sadece TAS üzerinde belli bir soru için ayrılan bölümde sunulan bilgileri (artı ICANN’in özellikle istediği ekleri) dikkate alacaktır.

2.24 Bir topluma ait aynı isim için başvuruda bulunan birden çok başvuru sahibinin her birine destek mektubu vermek yasak mıdır veya bir ceza söz konusu mudur?

Hayır. Bir kuruluşun birden fazla başvuru için destek mektubu vermesini engelleyen bir kısıtlama yoktur.

2.25 Eğer hem yeni bir jÜSA için bir kayıt kurumu (registry) hem de ICANN’den akredite olmuş bir kayıt kuruluşu (registrar) isem ve de alan adlarını sadece kendi iç kullanımım için tahsis edeceksem, bir EPP bağlantısı tesis etmek zorunda mıyım?

Evet. Tüm jÜSA kayıt kurumu işletmecileri EPP sunmak zorundadırlar. Kimin bir ÜSA’dan alan adı tahsis edebileceğine ilişkin kısıtlarla ilgili olarak bu gereklilikten muafiyetle ilgili bir hüküm temel sözleşmede bulunmamaktadır.

2.26 Son finansal piyasa şartları dikkate alındığında ICANN finansal kuruluşların devam etmekte olan operasyon enstrümanı için derecelendirmesini (rating) düşürmeyi değerlendirecek mi?

ICANN kredi derecelendirme gerekliliğini hâkim piyasa koşulları ışığında gözden geçirecektir.

 2.27 Yasal bir kuruluş olduğumuzu kanıtlayan dokümanlar olarak neler kabul edilecektir?

Yasal bir kuruluş olmanın kanıtı için başvuru sahibinin yasal formu ve yetki alanı temel alınır. Yasal bir kuruluş olunduğunu kanıtlayan dokümanlar arasında şirketlerle ilgili yasal hükümler bulunmaktadır. Mevzuata göre gerekli dokümantasyon farklılıklar gösterebileceği için, ICANN farklı mevzuata göre sağlanabilecek dokümantasyonu alabilecek şekilde programda gerekli esnekliği sağlamıştır.

2.28 47 numaralı sorudan “2- gerekliliği geçer” notunu alabilmek için başvuru sahiplerinin mevcut ya da önceki gerçek kayıt kurumu operasyonu örneklerine dayanarak elde edilmiş tahminleri sunmaları istenmektedir. Mevcut kayıt kurumu operasyonu örneklerini nereden bulabilirim? Şu sayfada (http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/benchmarking-report-15feb10-en.pdf) yayımlanan kıyaslama raporu yeterli kabul edilebilir mi?

Başvuru sahipleri bahsi geçen kıyaslama raporunu referans alabilirler. Ancak, sadece bu rapora dayanarak verilmiş cevaplar 2 notunu almak için illaki yeterli olmayabilir. Başvuru sahibi öngörülerinin arkasında bulunan analizlerini, verdiği örneklerin kaynaklarını ve kullanılan bu örneklerin başvuru sahibinin önerisi ile nasıl kıyaslanabilir olduğunu göstermelidir. Birçok ÜSA kayıt kurumu bazı operasyonel bilgilerini kamu erişimine açmaktadır; ICANN başvuru sahiplerini bu tarz kaynakları araştırması için teşvik etmektedir.

2.29 50 numaralı sorudan “3- gerekliliği geçer” notunu alabilmek için başvuru sahiplerinin, finansal aracın/enstrümanın garanti altına alınmış olduğunu ve bir iflas durumunda en az 3 yıl boyunca operasyonların sürdürülebilmesine olanak sağlayacak şekilde mevcut olduğunu göstermeleri istenmektedir. Finansal aracın/enstrümanın ne zaman mevcut olması gerekmektedir?

“3- gerekliliği geçer” notunu alabilmek için finansal aracın/enstrümanın başvuru ile birlikte garanti altına alınmış olması ve mevcut olması gerekmektedir.

2.30 İktisadi teşebbüsler, Cemiyet Önceliği değerlendirme kriteri açısından bir cemiyet olarak nitelendirilebilir mi?

Başvuru Rehberinde bir başvurunun cemiyet olarak nitelendirilmesine ilişkin hükümler bulunmamaktadır.  Bir başvurunun cemiyet tabanlı olarak belirlenmesi tamamen başvuru sahibinin takdirine kalmıştır.

Bir cemiyet önceliği değerlendirmesi bir isim rekabetinin sonucunda olabilir. Bir başvuru sahibi, Başvuru Rehberinin 4. Bölümündeki kritere göre cemiyet önceliği değerlendirmesine tabi tutulduğunda, 14 eşik notunu alan bir başvuruya rekabette öncelik verilecektir.

 

ÜSA Başvuru Sistemi (TLD Application System-TAS)

3.1 Başvuru süresinin başlamasından önce TAS’a ilişkin bir demo yapılacak mı?

Evet. Başvuru sürecinden önce interaktif bir TAS demosu erişime açılacaktır. Güncellemeler için ve demonun açılıp açılmadığını görmek için http://newgtlds.icann.org/ adresini takip ediniz. Demo kullanıcıların çeşitli TAS ekranları arasında tıklamasına izin verecektir ancak veri girişine izin vermeyecektir.

3.2 TAS’a ne zaman erişebileceğim?

Başvuru süreci başladığı zaman ki bunun 12 Ocak 2012’de olması beklenmektedir, TAS’a erişim mümkün olacaktır. Daha önce TAS açılmayacaktır. Ancak kayıt olduktan sonra TAS’a erişebilirsiniz.

3.3 TAS’a nasıl erişebileceğim?

Başvuru süreci başladığı zaman ki bunun 12 Ocak 2012’de olması beklenmektedir, ICANN’in internet sayfasında www.icann.org/newgtlds adresinde TAS için bir köprü (link) verilecektir.

3.4 Yazı girişi için TAS’ta hangi formatlara izin verilecektir?

TAS Unicode’u ve düz metini (plain text) desteklemektedir. Hiperlinkler veya stil verilmiş, formatlanmış metinler, çizimler veya diyagramlar metin ile birlikte sisteme girilemez. Destekleyici görseller ek olarak girilebilecektir.

3.5 Finansal öngörüler için TAS içinde doldurulabilir bir tablo olacak mı?

Hayır. ICANN finansal öngörülerin girilmesi için indirilebilir bir şablon yayımlayacaktır. Başvuru sahipleri bu şablonu doldurduktan sonra TAS’a geri yükleyebileceklerdir.

3.6 Başvuruma grafikleri nasıl gömebilirim ya da ekleyebilirim?

Grafikler, resimler, tablolar, diyagramlar ek olarak yüklenebilecektir. ICANN, başvuru sahiplerinin tüm grafik, resim, tablo, diyagram ve ekleri uygun bir şekilde isimlendirmesini ve cevaplarında bunlara referans vermesini teşvik etmektedir.

3.7 Her bir cevap için yazılabilecek karakter veya kelime sayısı için bir sınır var mı?

Evet. Her cevap, Başvuru Rehberinde belirtilen açıklama çerçevesinde belli sayıda karakter ile sınırlıdır. Bir sayfa yaklaşık olarak 4.000 karaktere (boşluklar dâhil olmak üzere) eşdeğerdir. Karakter sınırlaması başvuru başına değil soru başına belirlenmiştir. Başvuru sahipleri bir cevapta kullanmadığı karakter sayısını başka bir cevaba aktaramazlar. Başvuru sahipleri metin olan cevaplarını uzatmak için ekleri kullanamazlar.

3.8 TAS üzerinde bir başvuruyu yaparken zamanım dolduğu için sistemden çıkarılacak mıyım?

Güvenlik nedeniyle TAS, belli bir süre boyunca aktivite olmaması halini tespit etmek ve otomatik olarak kullanıcıları sistemden çıkarmak için programlanmıştır. Sistemin kullanıcıyı çıkardığı anda kayıt edilmemiş olan tüm bilgiler kaybolacaktır. Sistem üzerinde aktif olarak çalışmakta olan kullanıcılar sistemden atılmayacaktır.

3.9 TAS tire işaretine, numaralandırmaya, madde imlerine izin verecek mi?

TAS sadece Unicode’u ve düz metini (plain text) desteklemektedir. Başvuru sahipleri, sadece düz metin olarak kısa çizgiyi ve numaraları kullanabilirler.

 

İtiraz ve Uyuşmazlık Çözümü

4.1 Bir başvuruya nasıl itiraz edebilirim?

Başvuru sürecinin kapanmasından yaklaşık olarak 2 hafta sonra ICANN, alınan tüm başvuruların halka açılabilir olan kısımlarını internet sitesinde yayımlayacaktır. Bu aşamada, resmi itiraz süreci başlamış olacak ve yaklaşık olarak 7 ay sürecektir. Önceden kurulan Uyuşmazlık Çözüm Prosedürlerini (DRP) kullanarak yapılan resmi itirazlar aşağıda verilen nedenlerle yapılabilir;

       İsim rekabeti

       Yasal haklar

       Cemiyet

       Sınırlı Kamu Yararı

İstisnai durumlar haricinde, itirazlar ICANN tarafından değil, bağımsız Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar tarafından ele alınacaktır. İtiraz prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için Başvuru Rehberinin 3. Bölümüne bakınız.

4.2 Bir itirazda bulunmanın ücreti nedir?

İtiraz eden tarafın, itirazda bulunduğu anda ilgili Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısının (UÇHS) belirlediği ve yayımladığı dosya ücretini ödemesi gerekmektedir. Eğer dosya ücreti ödenmezse, UÇHS itirazı usul eksikliği nedeniyle işlemden kaldırır. Duruşma olduktan sonra ve heyet uzman belirlemesini yaptıktan sonra, UÇHS kazanan taraftan ücretleri tahsil eder. Ayrıntılı bilgi için Başvuru Rehberindeki 1.5.2 bölümüne bakınız.

Ayrıca, bir itirazı hazırlarken de bazı maliyetlerin olacağı dikkate alınmalıdır.

4.3 Benim ticari markamı veya işaretimi gösteren bir dizi için birisi başvuru yapmışsa ne yapabilirim?

“Yasal haklar” için itiraz etmek üzere seçeceğiniz bir UÇHS’ye itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu prosedürler hakkında ayrıntılı bilgiyi; örneğin kimin itirazı bulunmakta, nerede ve nasıl itiraz yapılır ve itirazların ücreti ne olur gibi, Başvuru Rehberinin 3. Bölümün’de ve ilgili Yeni jÜSA Uyuşmazlık Çözüm Prosedüründe bulabilirsiniz. ICANN’in internet sayfasında duyurusu yapılan itiraz sürelerine çok dikkat etmelisiniz.

4.4 Bir markayı önerilen Ticari Marka Veri Odasına (clearing house) kayıt ettirmenin tahmini maliyeti nedir?

Buna ilişkin maliyetler şu anda belirsizdir. ICANN hizmet sağlayıcılardan, hangi maliyetin uygun hizmet sağlayıcıyı belirlemede anahtar bileşen olacağına ilişkin teklif toplamayı düşünmektedir.

4.5 ICANN itiraz edilebilir veya ırkçı uzantıların kayıt edilmesini engelleyecek mi?

Yeni jÜSA’lara ilişkin politika önerisine uygun olarak, başvuruda bulunulan tüm diziler Sınırlı Kamu Yararı temelindeki itiraz tabanlı sürece tabii olabilirler. Bu süreç, çeşitli uluslararası anlaşmalarda geçen hükümleri kullanan standartlardan faydalanan kalifiye UÇHS’ler vasıtasıyla yürütülecektir. Sınırlı Kamu Yararı itirazına ek olarak, GAC da (Hükümetler Danışma Komitesi) ICANN’e, bir başvuruya ilişkin olarak resmi bir GAC tavsiyesi sunabilir. Yeni jÜSA Hakkında GAC Tavsiyesi sürecinin, devletler tarafından problemli olarak nitelendirilen başvuruları, örneğin; milli kanunları ihlal etmesi veya hassas bir konu olması muhtemel başvurular gibi, adreslemesi hedeflenmiştir.

 

Ücretler ve Süreler

5.1 Yeni bir jÜSA için ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Başvuru sürecinin 12 Ocak 2012’e başlaması beklenmektedir.

5.2 Değerlendirme ücreti ne kadardır?

Değerlendirme ücretinin 185.000 ABD Doları olması beklenmektedir. Başvuru sahiplerinin kayıt olma aşamasında talep ettikleri her bir başvuru hakkı için, 5.000 ABD Doları depozito ödemeleri gerekecektir. Bu 5.000 ABD Doları değerlendirme ücreti olacaktır. İzlenen başvuru yoluna bağlı olarak başka ücretler de ödenebilecektir. Ödeme yöntemleri, ek ücretler ve geri ödeme tarifeleri için Başvuru Rehberinin 1.5. Bölümüne bakınız.

 [1] American Standard Code for Information Interchange, Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu (Latin harfleri)

[2] Internationalized domain name, Uluslararasılaştırılmış Alan Adı (Latince dışındaki Alfabeler)

 

 

 


→ sorulara dön

İletişim