Alan adı nedir?

Alan adı, bir İnternet sitesini veya İnternet üzerindeki bir noktayı tanımlayan ve ona ulaşmayı sağlayan, kullanıcılara bir anlam ifade eden ve hatırlanması kolay biricik (eşsiz-unique) alfa nümerik gösterimlerdir.
→ sorulara dön

 

Alan adı sistemi (DNS) nedir?

İnternet üzerinden haberleşmenin sağlanabilmesi için bu ağa bağlı olan her uç birimin bir İnternet Protokol (IP) adresi bulunması zorunludur. Ancak IP adreslerinin son kullanıcılar tarafından bilinmesi ve hatırda tutulması zor olduğu için, İnternet üzerinden iletişimi kolaylaştırmak amacıyla alan adlarını IP adreslerine çeviren Alan Adı Sistemi (Domain Name System-DNS) geliştirilmiştir.
→ sorulara dön

 

“.tr” nedir?

Hiyerarşik bir yapıya sahip olan alan adlarında nokta ile ayrılan bölümler soldan sağa doğru artan düzeyde bir önem sırasına sahiptir. TLD (Top Level Domain-Birinci Derece Alan Adı), alan adının en sağındaki bölümdür. Ülke kodu uzantılı alan adları ise (ccTLD) ilgili ülkeler ya da bölgeler için rezerve edilmiş ve bir ülkeyi, bir toprak parçasını veya bir coğrafi bölgeyi gösteren, ISO 3166 standardında tanımlanan iki harflik kısaltmalardan oluşan birinci derece alan adlarıdır. Ülkemize ait ccTLD “.tr” olup, birici derece alan adı .”tr” olan tüm alan adları genel olarak .tr uzantılı alan adları olarak ifade edilmektedir.
→ sorulara dön

Alt Alan Tahsis Edilecek Taraf
".av" Türkiye Barolar birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları.
".bel" İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler
".dr" Türk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları
".edu" T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek eğitim kurumları
".gov" Kamu kurum ve kuruluşları
".pol" Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler
".k12" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları
".tsk" Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimler

Hangi alan adlarına başvurabilirim?

İnternet alan adları yönetmeliğinde tanımlanmış olan tahsise kapalı adlar listesi kapsamında bulunan alan adları haricinde “.tr” uzantılı tüm alan adlar için başvuruda bulunulması mümkündür. Ancak aşağıda belirtilen ve belgeli tahsis edilen alt alan adlarına ilişkin başvuruların gerekli özelliklere sahip taraflarca yapılması gerekmektedir.
→ sorulara dön

Bir alan adını rezerve edebilir miyim?

Alan adları tahsisinde ilk gelen ilk alır yöntemi benimsenmiş olup, herhangi bir alan adına ilişkin rezervasyon yapılması mümkün değildir.
→ sorulara dön

 

Kaç tane alan adına başvurabilirim?

Alan adı başvurusunda sayı kısıtlaması bulunmamaktadır.
→ sorulara dön

 

“.tr” uzantılı alan adına ismimi vermeden ve/veya irtibat bilgilerimi vermeden başvurabilir miyim?

Başvurularda isim ve irtibat bilgisi verilmesi zorunludur.
→ sorulara dön

 

Sahip olduğum alan adı “.tr” uzantısı ile bitmiyorsa kiminle irtibat kurabilirim?

Konu ile ilgili olarak bu adresten bilgi alabilirsiniz.

→ sorulara dön

 

Kayıt Kuruluşu (KK)nedir?

Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin  yapılmasına aracılık eden taraflardır.
→ sorulara dön

 

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) nedir?

Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşlardır.
→ sorulara dön

İletişim